เส้นทางเรือรอบเวลาราคา
A : เส้นทางเกาะเฮ+ดำน้ำ ครึ่งวัน 09.00 - 14.00 น. 9,500
B : เส้นทาง เกาะเฮ sunset แหลมพรหมเทพ 14.30 - 19.30 น. 13,500
C : เส้นทางsunset+แหลมพรหมเทพ 16.30 - 19.30 น. 13,000
FD : ล่องเรือ เต็มวัน 8 ชม หลายเส้นทาง สอบถามฝ่ายขาย -

ราคารวม

  1. ค่าเรือบริการ,ค่าอุปกรณ์ดำน้ำตื้น และ ชูชีพ
  2. บริการเครื่องดื่มตลอดการเดินทาง
  3. ค่าธรรมเนียมอุทยานคนไทย
  4. มัคคุเทศก์คอยให้ข้อมูลและบริการตลอดทริป
  5. ประกันอุบัติเหตุ

หมายเหตุ

  • รถรับส่ง
  • อาหาร
  • ไกด์
  • ค่าธรรมเนียมลงเกาะ
  • ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

Write A Comment