รถรับ-ส่งผู้ใหญ่เด็ก
รถรับ-ส่งฟรี ทุกบริเวณในภูเก็ต 1,600 1,400

ราคารวม

 1. บริการรถรับ – ส่ง จากที่พักในเมืองภูเก็ต
 2. อาหารกลางวันแบบบุปเฟ่ต์ บนเกาะปันหยี
 3. บริการเครื่องดื่มตลอดการเดินทาง
 4. ฟรีแพดเดิ้ลบอร์ด , เรือแคนูใส , เรือแคนูชมเกาะห้อง
 5. ค่าธรรมเนียมอุทยานฯ สำหรับคนไทย
 6. มักคุเทศก์คอยให้ข้อมูลและบริการตลอดทริป
 7. ประกันอุบัติเหตุนักท่องเที่ยว

หมายเหตุ

 • ราคานี้ไม่รวม ค่าธรรมเนียมอุทยานฯ ต่างชาติ 500 บาท
 • ราคาเด็กคือ 4-11 ขวบ
 • ทัวร์ทะเลโปรแกรมต่างๆสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดย มิต้องแจ้งล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและระดับน้ำในแต่ละวัน
 • ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

Write A Comment