รถรับ-ส่งผู้ใหญ่เด็ก
บริการรถรับ-ส่งฟรี จากเขตตัวเมือง ป่าตอง กะตะ กะรน ฉลอง ราไวย์ ในหาน พันวา 1,350 1,200
07:00 รับจากที่พัก สู่ท่าเรืออ่าวฉลอง ภูเก็ต
08:00 ทำการเช็คอิน เจ้าหน้าที่อธิบายโปรแกรมก่อนออกเดินทาง
08.30 ออกเดินทางไปยัง เกาะเฮ โดยเรือยอร์ซดาตามารัน ล่องเรือชมทัศนียภาพโดยรอบ
09:00 เดินทางถึงเกาะเฮนำทุกท่านสนุกกับกิจกรรมดำน้ำ ชมปะการังและปลาใต้ท้องทะเล
10:00 นำทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยบนชายหาด เช่น นอนอาบแดด ว่ายน้ำริมหาดหรือเลือกสุนกกับกิจกรรมที่ฬาทางน้ำ เช่น ตำน้ำลึก Sea walker,เรือลากร่ม, เรือลากกล้วย(กิจกรรมดังกล่าวมีค่าใช่จ่ายเพิ่ม)
12:00 รับประทานอาหารกลางวัน บนเรือยอร์ช คาตามารัน พร้อมบรรยากาศความสวยงามของท้องทะเล
13:00 เดินทางถึงเกาะราชา ตื่นตาตื่นใจไปกับกิจกรรมดำน้ำตื้น ดูปะการังหลากสีสัน ชื่นชมปลาสวยงาม และขึ้นเกาะราชา เพื่อชมทัศนียภาพอันสวยงามและพักผ่อนตามอัธยาศัยบนชายหาด
16:00 ออกเดินทางจากเกาะราชา ระหว่างทาง รับประทานอาหารว่าง ขนม ผลไม้
18:00 สนุกกับกิจกรรมตกปลาพร้อมกับชมพระอาทิตย์ตกดินที่สวยงาม ถ่ายภาพเก็บความประทับใจ
19.00 เดินทางถึงท่าเรือ และเดินทางกลับ
หมายเหตุ โปรแกรมทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ

ราคารวม

  1. ค่าเรือบริการ,ค่าอุปกรณ์ดำน้ำตื้น และ ชูชีพ
  2. บริการอาหารเที่ยง
  3. บริการเครื่องดื่มตลอดการเดินทาง
  4. มัคคุเทศก์คอยให้ข้อมูลและบริการตลอดทริป
  5. ประกันอุบัติเหตุ

หมายเหตุ

  • ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

Comments are closed.