07.00 รับจากที่พัก สู่ท่าเรือ SeaStar แหลมหงา
08:30 ถึงท่าเรือพร้อมรับประทานของว่างและเครื่องดื่ม ชา กาแฟ 
09.00 ออกเดินทางจากท่าเรือเพื่อเดินทางสู่ เกาะพีพี โดยเรือเร็ว 
10.00 ถึงเกาะพีพีเล ล่องเรือ ชมถ้ำไวกิ้ง ถ้ำกลางทะเล แวะ อ่าวปิเล๊ะลากูน จอดเรือเล่นน้ำ เล่นแพดเดิ้ลบอร์ด และนั่งเรือหางยาว
11:00 จากนั้น ท่านจะได้ ดำน้ำตื้นชมปะการัง ที่สวยงาม
12:00 นำทุกท่านสู่ อ่าวมาหยา ลงหาด ชม สถานที่ถ่ายทำภาพยนต์ชื่อดังก้องโลก The Beach พักผ่อนตามชายหาด
13.00 รับประทานอาหารเที่ยงที่ร้านอาหารบน เกาะพีพีดอน
14.00 ชมหาดลิง ที่อยู่บริเวณอ่าวลิง เกาะพีพีดอน
15.30 ออกเดินทางไปยังเกาะไข่ใน(ไข่แมว)ท่านสามารถเล่นน้ำหรือเลือกพักผ่อนบนชายหาดตามอัธยาศัย
17.00 ได้เวลาสมควร เตรียมตัวออกเดินทางกลับท่าเรือแหลมหงา
17.30 เดินทางถึงท่าเรือ นำท่านกลับสู่ยังโรงแรมที่พัก
หมายเหตุ โปรแกรมทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ อ่าวมาหยาปิด 01 สค - 30 กย ของทุกปี
เรือหางยาว ในปิเละลากูนจอยทริปส่วนตัว
เรือหางยาว 1 ลำไม่เกิน 8 ท่าน 300 1,500

ราคารวม

  1. รถตู้รับส่งจากโรงแรมที่พัก ไป- กลับ  ในจังหวัดภูเก็ตทุกบริเวณ
  2. ค่าเรือบริการ,ค่าอุปกรณ์ดำน้ำตื้น และ ชูชีพ
  3. อาหารกลางวันบนเกาะพีพีดอน
  4. บริการเครื่องดื่มตลอดการเดินทาง
  5. ค่าธรรมเนียมอุทยานคนไทย
  6. มัคคุเทศก์คอยให้ข้อมูลและบริการตลอดทริป
  7. ประกันอุบัติเหตุ
  8. ไกด์มีประสบการณ์

หมายเหตุ

  • ค่าธรรมเนียมอุทยานต่างชาติ 500 บาท
  • ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

Comments are closed.