รถรับ-ส่งผู้ใหญ่เด็ก
บริการรถรับ-ส่งฟรี จากเขตตัวเมือง ป่าตอง กะตะ กะรน 1,300 1,100
07:00 รับจากที่พัก สู่ท่าเรือเจียรวานิช ภูเก็ต
08:30 ทำการเช็คอิน อิ่มอร่อยกับอาหารเช้า แซนวิช น้ำผลไม้ ชา กาแฟ เจ้าหน้าที่อธิบายโปรแกรมก่อนออกเดินทาง
09.00 ออกเดินทางไปยัง เกาะไม้ท่อน ล่องเรือชมทัศนียภาพโดยรอบ (อาจเจอโลมาธรรมชาติที่อาศัยอยู่บริเวณเกาะไม้ท่อน) และสนุกกับการดำน้ำดูปะการัง
10:30 ถึง อ่าวปิเล๊ะ (ลูกค้าที่จองเรือหางยาวสามารถเปลี่ยนเรือเพื่อล่องเรือชมอ่าว) ล่องเรือชมอ่าวปิเล๊ะ สนุกสนานกับการเล่นน้ำในลากูนธรรมชาติ กับน้ำทะเลสีมรกต
11:30 เดินทางถึง อ่าวมาหยา ลงชมอ่าวมาหยา ซึ่งสวยงามมาก
12:30 เดินทางต่อไป ชมถ้ำไวกิ้ง และถ่ายรูปบริเวณอ่าวลิง
13:00 รับประทานอาหารกลางวันริมหาด อ่าวต้นไทร และพักผ่อน ถ่ายภาพ เดินชมความงดงามของเกาะตามอัธยาศัย
14:00 หลังอาหารเที่ยง ท่านสามารถเลือกพักผ่อน เล่นน้ำ เดินเล่น ถ่ายรูป ตามอัธยาศัย หรือ ขึ้นจุดชมวิวพีพีวิวพ้อย กับไกด์
15:00 ออกเดินทางจากเกาะพีพีดอน มุ่งหน้าสู่เกาะไข่
16:00 เดินทางถึง เกาะไข่ใน (เกาะไข่แมว) พักผ่อนชายหาด ให้อาหารแมวบนเกาะไข่ หรือเลือกเล่นน้ำดูปะการังบริเวณโดยรอบเกาะไข่
17.30 ออกเดินทางจากเกาะไข่ มุ่งหน้ากลับสู่ท่าเรือภูเก็ต
17.50 เดินทางถึงท่าเรือ และเดินทางกลับ
หมายเหตุ โปรแกรมทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ อ่าวมาหยาปิด 01 สค - 30 กย ของทุกปี

ราคารวม

  1. ค่าเรือบริการ,ค่าอุปกรณ์ดำน้ำตื้น และ ชูชีพ
  2. บริการอาหารเที่ยง
  3. บริการเครื่องดื่มตลอดการเดินทาง
  4. ค่าธรรมเนียมอุทยานคนไทย
  5. มัคคุเทศก์คอยให้ข้อมูลและบริการตลอดทริป
  6. ประกันอุบัติเหตุ

หมายเหตุ

  • ค่าธรรมเนียมอุทยานต่างชาติ 400 บาท
  • ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

Comments are closed.