รถรับ-ส่งผู้ใหญ่เด็ก
ภูเก็ต ในเมือง ป่าตอง กะตะ กะรน 1,250 1,000
12:00 รถรับที่พัก เดินทางสู่ท่าเรือหาดราไวย์
14:00 ออกเดินทางจากท่าเรือ ออกเดินทางไปยังเกาะเฮThe Coral Beach Club (เกาะเฮ)
14:30 พักผ่อนตามอัธยาศัย เล่นน้ำ นั่งชิลบริเวณริมชายหาดออกจากเกาะเฮไปยัง แหลมพรหมเทพ
17:00 ชมทิวทัศน์ของ เกาะบอนและเกาะแก้วใหญ่เดินทางมาถึงแหลมพรหมเทพ ชมพระอาทิตย์ตกแล
18:00 ล่องเรือไปชมทิวทัศน์ เกาะมัน หาดยะนุ้ยและหาดในหานเดินทางออกจากแหลมพรหมเทพและพักผ่อนหย่อนใจ กับบรรยากาศบนเรือใบ
19.00 เดินทางกลับถึง พร้อมภาพความประทับใจ พร้อมส่งทุกท่านกลับที่พักโดยสวัสดิภาพ
หมายเหตุ โปรแกรมทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ

ราคารวม

  1. รถรับ-ส่งฟรีบริเวณเมืองภูเก็ต ป่าตอง กะตะ กะรน ฉลอง ราไวย์ ในหาน
  2. อาหาร 1 มื้อ ทานบนเรือ
  3. บริการเครื่องดื่มตลอดการเดินทาง
  4. มัคคุเทศก์คอยให้ข้อมูลและบริการตลอดทริป
  5. ประกันอุบัติเหตุนักท่องเที่ยว

หมายเหตุ

  • ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

Comments are closed.