รถรับ-ส่งผู้ใหญ่เด็ก
ไปท่าเรือเอง 1,950 1,600
เขาหลัก ทุกบริเวณ 2,050 1,800
ภูเก็ต ทุกบริเวณ 2,250 1,900
05:40 รับจากที่พัก สู่ท่าเรือบ้านน้ำเค็ม จ.พังงา
08:00 รับประทานมื้อเช้าที่ท่าเรือและออกเดินทาง
09.00 ออกเดินทางไปยัง หมู่กาะสุรินทร์ โดยเรือสปีดโบ๊ท เพลิดเพลินกับบรรยากาศแห่งท้องทะเลอันดามัน
11:00 เดินทางถึงจุดดำน้ำ จุดที่ 1 อ่าวช่องขาด ชมสวนปลาการ์ตูน และปะการังหลากหลายชนิด
11:40 เข้าเยี่ยมชม หมู่บ้านชาวมอแกน เลือกซื้อของที่ระลึก
12:30 รับประทานอาหารกลางวัน ณ อุทยานหมู่เกาะสุรินทร์ และพักผ่อนตามอัธยาศัย
13:00 ออกเดินทางไปดำน้ำ จุดที่ 2 หัวแหลมอ่าวแม่ยาย แหวกว่ายกับฝูงปลาสวยงามหลากหลายสายพันธุ์
14.00 ออกเดินทางไปดำน้ำ จุดที่ 3 อ่าวสับปะรดหรืออ่าวเต่า จุดดำน้ำบริเวณนี้จะมีความโดดเด่นคือ ลักษณะเป็นเหวลีกคล้ายใหล่ทวีป มีโอกาศเจอสัตว์หายาก
15:00 เดินทางออกจาก หมู่เกาะสุรินทร์ ด้วยความประกับใจ
16.50 เดินทางถึงท่าเรือ รับประทานมื้อเย็น และเดินทางกลับ
หมายเหตุ โปรแกรมทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ

ราคารวม

  1. ค่าเรือบริการ,ค่าอุปกรณ์ดำน้ำตื้น และ ชูชีพ
  2. บริการอาหารครบ 3 มื้อ
  3. บริการเครื่องดื่มตลอดการเดินทาง
  4. ค่าธรรมเนียมอุทยานคนไทย
  5. มัคคุเทศก์คอยให้ข้อมูลและบริการตลอดทริป
  6. ประกันอุบัติเหตุ

หมายเหตุ

  • ค่าธรรมเนียมอุทยานต่างชาติ 500 บาท
  • ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

Comments are closed.