รถรับ-ส่งผู้ใหญ่เด็ก
ไปท่าเรือเอง 2,000 1,600
เขาหลัก ทุกบริเวณ 2,100 1,700
ภูเก็ต ทุกบริเวณ 2,300 1,900
06:00 รับจากที่พัก สู่ท่าเรือทับละมุ จ.พังงา
07:30 เดินทางถึงท่าเรือ ทำการเช็คอิน และรับประทานอาหารเช้า
08:00 มุ่งหน้าสู่อุทยานฯ หมู่เกาะสุรินทร์ ด้วยเรือสปีดโบ๊ท
10:00 เดินทางถึงหมู่เกาะสุรินทร์ ดำน้ำจุดแรกที่เรียกว่า อ่าวนีโม่
11:00 เดินทางถึงหมู่บ้านมอร์แกน เข้าเยี่ยมชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวมอร์แกน
11:45 รับประทานอาหารกลางวัน ณ อุทยานเกาะสุรินทร์
13.00 เพลิดเพลินกับการดำน้ำชมปะการังที่ “อ่าวแม่ยาย”
14:00 เดินทางมุ่งหน้าต่อไปยัง “อ่าวเต่า” อ่าวที่ยังมีความสมบูรณ์ของแนวปะการังและกัลปังหา
15:00 ออกเดินทางกลับสู่ท่าเรือ
17:00 กลับถึงท่าเรือ บริการอาหารว่าง เช่น กระเพาะปลา ผัดหมี่ ชา-กาแฟ
17:30 ส่งท่านสู่โรงแรมที่พัก พร้อมความประทับใจ
หมายเหตุ โปรแกรมทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ

ราคารวม

  1. ค่าเรือบริการ,ค่าอุปกรณ์ดำน้ำตื้น และ ชูชีพ
  2. บริการอาหารครบ 3 มื้อ
  3. บริการเครื่องดื่มตลอดการเดินทาง
  4. ค่าธรรมเนียมอุทยานคนไทย
  5. มัคคุเทศก์คอยให้ข้อมูลและบริการตลอดทริป
  6. ประกันอุบัติเหตุ

หมายเหตุ

  • ค่าธรรมเนียมอุทยานต่างชาติ 500 บาท
  • ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

Comments are closed.