รถรับ-ส่งผู้ใหญ่เด็ก
ไปท่าเรือเอง 1,700 1,300
เขาหลัก ทุกบริเวณ 1,800 1,400
ภูเก็ต ทุกบริเวณ 2,050 1,600
05:40 รับจากที่พัก สู่ท่าเรือทับละมุ จ.พังงา
08:30 เดินทางถึงท่าเรือ Love Andaman รับประทานมื้อเช้าที่ท่าเรือ
09.00 เดินทางจากท่าเรือเลิฟอันดามัน (ท่าเรือทับละมู) เพื่อมุ่งหน้าสู่อุทยานฯหมู่เกาะสิมิสันด้วยเรือสปีดโบ๊ท
10.00 เดินทางมาถึงเกาะ 8 หรือ เกาะสิมิลัน สถานที่ตั้งของ "หินเรือใบ"หรือ "Sail Rock" จุดชมวิวอันเป็นที่เลื่องชื่อ สามารถมองเห็นวิว"อ่าวเกือก" หรือ 'Donald Duck Bay"
11:00 เดินทางสู่จุดดำน้ำจุดแรกที่เกาะ 9 หรือ เกาะบางู สถานที่ดำน้ำที่มีทั้งพันธุ์ปลาหายากและฝูงปลขนาดใหญ่อีกทั้งยังเป็นจุดยอดฮิตในการถ่ายภาพน้ำสีครามเข้
12:00 รับประทานอาหารกลางวัน ณ หมู่เกาะสิมิลัน
13:00 ดำน้ำตื้นที่ขึ้นชื่อของหมู่เกาะสิมิลัน ณ เกาะ 7 หรือ เกาะบายู ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของเต่าทะเล
14.00 เดินทางถึงเกา: 4 หรือ เกาะเมียง เกาะที่มีชายหาดอันงดงามถึงสองชายหาดซึ่งสามารถเดินทะลุถึงกันได้ ทุกท่านสามารถเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆ บนชายหาด
15:15 อำลาหมู่เกาะสิมิลัน พร้อมภาพความประทับใจ และออกเดินทางกลับสู่ท่าเรือ
16:30 ออกเดินทางออกจากเกาะ 4 มุ่งหน้าสู่ท่าเรือส่วนตัวของเลิฟอันดามัน
17.30 เดินทางถึงท่าเรือ รับประทานมื้อเย็น และเดินทางกลับ
หมายเหตุ โปรแกรมทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ

ราคารวม

  1. ค่าเรือบริการ,ค่าอุปกรณ์ดำน้ำตื้น และ ชูชีพ
  2. บริการอาหารครบ 3 มื้อ
  3. บริการเครื่องดื่มตลอดการเดินทาง
  4. ค่าธรรมเนียมอุทยานคนไทย
  5. มัคคุเทศก์คอยให้ข้อมูลและบริการตลอดทริป
  6. ประกันอุบัติเหตุ

หมายเหตุ

  • ค่าธรรมเนียมอุทยานต่างชาติ 500 บาท
  • ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

Comments are closed.