รถรับ-ส่งผู้ใหญ่เด็ก
ไปท่าเรือเอง 1,750 1,400
เขาหลัก ทุกบริเวณ 1,850 1,500
ภูเก็ต ทุกบริเวณ 2,050 1,700
อัพเกรด เรือคาตามาลัน 1 ชั้น 200 200
อัพเกรด เรือคาตามาลัน 2 ชั้น 400 400
05:40 รับจากที่พัก สู่ท่าเรือทับละมุ จ.พังงา
08:30 รับประทานมื้อเช้าที่ท่าเรือและออกเดินทาง
10.00 เดินทางถึงเกาะบางู (เกาะ 9) ดำน้ำจุดที่ 1 ดำน้ำดูปลาสวยงาม
11:00 นำท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่เกาะเมี่ยง(เกาะ4) ที่ประกอบไปด้วยหาดทรายสวยงามถึงสองหาด
12:00 รับประทานอาหารกลางวัน ณ หมู่เกาะสิมิลัน
13:00 เดินทางออกจากเกาะสิมิลันมุ่งหน้าสู่เกาะปายู (เกาะ 6) ดำน้ำจุดที่ 2
14.00 เดินทางสู่เกาะสิมิลัน (เกาะ 8) ตื่นตาตื่นใจไปกับหินเรือใบ ณ จุดชมวิว
15:15 อำลาหมู่เกาะสิมิลัน พร้อมภาพความประทับใจ และออกเดินทางกลับสู่ท่าเรือ
16.30 เดินทางถึงท่าเรือ รับประทานมื้อเย็น และเดินทางกลับ
หมายเหตุ โปรแกรมทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ

ราคารวม

  1. ค่าเรือบริการ,ค่าอุปกรณ์ดำน้ำตื้น และ ชูชีพ
  2. บริการอาหารครบ 3 มื้อ
  3. บริการเครื่องดื่มตลอดการเดินทาง
  4. ค่าธรรมเนียมอุทยานคนไทย
  5. มัคคุเทศก์คอยให้ข้อมูลและบริการตลอดทริป
  6. ประกันอุบัติเหตุ

หมายเหตุ

  • ค่าธรรมเนียมอุทยานต่างชาติ 500 บาท
  • ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • ราคาเด็ก คืออายุ 4-11 ขวบ   / ต่ำกว่า 4 ขวบ ฟรี
  • ทัวร์ทะล โปรแกรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและระดับน้ำทะเล

Comments are closed.