รถรับ-ส่งผู้ใหญ่เด็ก
ภูเก็ต ทุกบริเวณ 2,400 1,800
08:00 เดินทางถึงท่าเรือ เช็คอินพร้อมและรับประทานของว่างและเครื่องดื่ม
08:30 ออกเดินทางจากท่าเรือ
10:20 เดินทางถึงเกาะรอก ดำน้ำจุดที่ 1 ณ อ่าวหลักเขตสยาม เกาะรอกใน
11:20 นำทุกท่านขึ้นเกาะรอกนอก
11:45 รับประทานอาหารกลางวันบนเกาะรอกนอก
13:30 ดำน้ำชมปะการัง จุดที่ 2 ณ อ่าวปากร่อง หรือ อ่าวแหลมสน
14.20 เดินทางออกจากเกาะรอก ไปยัง เกาะห้า ดำน้ำชมปะการัง จุดที่3 ณ ใจกลางเกาะห้า
15:40 ออกจากเกาะห้า มุ่งหน้าสู่ ท่าเรือแหลมหงา
17:30 เดินทางถึงท่าเรือแหลมหงา และนำท่านกลับสู่ยังโรงแรมที่พักของท่านโดยสวัสดิภาพ
หมายเหตุ โปรแกรมทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ

ราคารวม

  1. รถรับส่งฟรี ในเมือง ป่าตอง กะตะ กะรน
  2. ค่าเรือบริการ,ค่าอุปกรณ์ดำน้ำตื้น และ ชูชีพ
  3. บริการอาหารกลางวัน 1 มื้อ
  4. บริการเครื่องดื่มตลอดการเดินทาง
  5. ค่าธรรมเนียมอุทยานคนไทย
  6. มัคคุเทศก์คอยให้ข้อมูลและบริการตลอดทริป
  7. ประกันอุบัติเหตุ

หมายเหตุ

  • ค่าธรรมเนียมอุทยานต่างชาติ 500 บาท
  • ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

Comments are closed.