รถรับ-ส่งผู้ใหญ่เด็ก
บริการรถรับ-ส่งฟรี จากเขตตัวเมือง ป่าตอง กะตะ กะรน ฉลอง 950 800
07:00 รับจากที่พัก สู่ท่าเรืออ่าวฉลอง ภูเก็ต
08:00 ทำการเช็คอิน บริการ ชา กาแฟ ขนม เจ้าหน้าที่อธิบายโปรแกรมก่อนออกเดินทาง
09.00 ออกเดินทางไปยัง เกาะราชา ล่องเรือชมทัศนียภาพโดยรอบ
09:40 เดินทางถึงเกาะราชา ทุกท่านสนุกกับกิจกรรมดำน้ำ ชมปะการังและปลาใต้ท้องทะเล
10:40 นำทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยบนชายหาด นอนอาบแดด พักผ่อนตามอัธยาศัย
12:00 รับประทานอาหารกลางวัน บนเกาะราชา
14:30 เดินทางถึงเกาะเฮ ทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยบนชายหาด เช่น นอนอาบแดด ว่ายน้ำริมหาดหรือเลือกสุนกกับกิจกรรมที่ฬาทางน้ำ เช่น ตำน้ำลึก Sea walker,เรือลากร่ม, เรือลากกล้วย(กิจกรรมดังกล่าวมีค่าใช่จ่ายเพิ่ม)
16:00 ออกเดินทางจากเกาะเฮ กลับสู่ท่าเรืออ่าวฉลอง
16.30 เดินทางถึงท่าเรือ และเดินทางกลับ
หมายเหตุ โปรแกรมทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ

ราคารวม

  1. ค่าเรือบริการ,ค่าอุปกรณ์ดำน้ำตื้น และ ชูชีพ
  2. บริการอาหารเที่ยง
  3. บริการเครื่องดื่มตลอดการเดินทาง
  4. มัคคุเทศก์คอยให้ข้อมูลและบริการตลอดทริป
  5. ประกันอุบัติเหตุ

หมายเหตุ

  • ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

Comments are closed.