เส้นทางเรือ 1 เครื่องยนต์ ไม่เกิน 10 ท่าน (ท่าเรือโบ๊ทลากูน)รอบเวลาราคา
1 : เส้นทางเกาะไข่ 3 เกาะ 09.00 - 17.00 น. 13,000
2 : เส้นทางเกาะพีพี + เกาะไข่ 09.00 - 17.00 น. 18,000
3 : เส้นทางเกาะพีพี + เกาะไม้ไผ่ 09.00 - 17.00 น. 19,000
4 : เส้นทางอ่าวพังงา เขาตะปู เขาพิงกัน 09.00 - 17.00 น. 18,000
5 : เกาะอื่นๆ 09.00 - 17.00 น. สอบถาม
เส้นทางเรือ 2 เครื่องยนต์ ไม่เกิน 30 ท่านรอบเวลาราคา
1 : เส้นทางเกาะไข่ 3 เกาะ 09.00 - 17.00 น. 14,000
2 : เส้นทางเกาะพีพี + เกาะไข่ 09.00 - 17.00 น. 21,000
3 : เส้นทางอ่าวพังงา เขาตะปู เขาพิงกัน 09.00 - 17.00 น. 22,000
4 : เส้นทางเกาะพีพี + เกาะไม้ไผ่ 09.00 - 17.00 น. 23,000
5 : เกาะอื่นๆ - สอบถาม

ราคารวม

  1. ค่าเรือบริการ กัปตัน พนักงานเรือ
  2. อุปกรณ์ดำน้ำตื้น และ ชูชีพ
  3. บริการเครื่องดื่มตลอดการเดินทาง
  4. ประกันอุบัติเหตุ

หมายเหตุ

  • รถรับส่ง
  • อาหาร
  • ไกด์
  • ค่าธรรมเนียมลงเกาะ
  • ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เส้นทางเรือ 2 เครื่องยนต์ (ราคาสำหรับ 10 ท่าน) รอบเวลาราคา
1 : เส้นทางหมู่เกาะสิมิลัน 09.00 - 17.00 น. 37,000
2 : เส้นทางหมู่เกาะสุรินทร์ 09.00 - 17.00 น. 44,000
เส้นทางเรือ 3 เครื่องยนต์ (ราคาสำหรับ 10 ท่าน) รอบเวลาราคา
1 : เส้นทางหมู่เกาะสิมิลัน 09.00 - 17.00 น. 42,000
2 : เส้นทางหมู่เกาะสุรินทร์ 09.00 - 17.00 น. 47,000

Comments are closed.