เส้นทางจากในภูเก็ตเรือหัวโทง ไม่เกิน 6 ท่าน เรือออกจากภูเก็ตราคาทริป
LB 1 เกาะเฮ / บานาน่าบีช 3,000
LB 2 เกาะไม้ท่อน 4,500
LB 3 เกาะไม้ท่อน+เกาะเฮ 5,000
LB 4 เกาะราชาใหญ่ 5,500
LB 5 เกาะราชาใหญ่+เกาะเฮ 6,500
LB 6 เกาะไข่ (ไข่นอก+ไข่ใน+ไข่นุ้ย) 4,500
LB 7 อ่าวพังงา เกาะห้อง เขาพนัก เขาตะปู 7,000
LB 8 เกาะยาวใหญ่ แหลมหาด เกาะห้อง(กระบี่) 8,000
LB 1-6 กรณีต้องการ กิจกรรมตกหมึก +500 ฿

ราคารวม

  1. เรือบริการ และ กัปตันใจดี มืออาชีพ
  2. อุปกรณ์ดำน้ำตื้น และ ชูชีพ
  3. บริการเครื่องดื่มตลอดการเดินทาง

หมายเหตุ

ราคานี้ไม่รวม สามารถจองเพิ่มได้

  • รถรับส่ง
  • อาหาร
  • ไกด์
  • ค่าธรรมเนียมลงเกาะ
  • ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
  1. กรณีต้องการ ตกหมึก จ่ายค่าอุปกรณ์เพิ่ม 500 บาท
  2. กรณีต้องการ ตกปลา จ่ายค่าอุปกรณ์เพิ่ม 1,000 บาท

Comments are closed.