เรือหางยาว ในปิเละลากูนจอยทริปส่วนตัว
เรือหางยาว 1 ลำไม่เกิน 8 ท่าน 300 1,500
07.00 รับจากที่พัก สู่ท่าเรือแหลมหงา
08:30 ถึงท่าเรือแหลมหงา พร้อมรับประทานของว่างและเครื่องดื่ม ชา กาแฟ โอวัลติน
09.00 ออกดินทางจากทำเรือแหลมหงาสู่ เกาะพีพีเกาะที่สวยงามติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกโดยเรือ Speedboat
10.00 ถึงเกาะพีพีเลแวะ “อ่าวปิเล๊ะลากูน” เดินทางสู่ เกาะไผ่ (Bamboo Island) ชมความงามของชายหาดที่ขาวละเอียด เล่นน้ำทะเลสีฟ้าครามพักผ่อนตามแนวตันสนทเลที่มองไกลๆ คล้ายหิวไผ่ดำน้ำชมปะการัง และปลาสวยงามบริเวณรอบเกา:
12:00 รับประทานอาหารกลางวัน ณ เกาะพีพีดอน
14:00 เดินทางเข้าชม อ่าวปีเละ สระว่ายน้ำกลางทะเลที่สวยติดอันดับโลก พร้อมทำกิจกรรมหลากหลายแพดเดิ้ลบอร์ด ล่องเรือผ่านถ้ำไวกิ้ง จากนั้นเดินทางไปถ่ายรูปฝูงลิงแสมที่หาดลิง
15:00 นำทุกท่านสู่ อ่าวมาหยา สถานที่ถ่ายทำภาพยนต์ชื่อดังก้องโลก The Beach พักผ่อนตามชายหาด
16.00 ออกเดินทางไปกลับสู่ท่าเรือภูเก็ต
17.30 เดินทางถึงท่าเรือแหลมหงา นำท่านกลับสู่ยังโรงแรมที่พักของท่านโดยสวัสดิภาพ
หมายเหตุ โปรแกรมทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ

ราคารวม

  1. รถตู้รับส่งจากโรงแรมที่พัก ไป- กลับ บริเวณ เมืองภูเก็ต กะตะ กะรน ป่าตอง
  2. ค่าเรือบริการ,ค่าอุปกรณ์ดำน้ำตื้น และ ชูชีพ
  3. อาหารกลางวันบนเกาะพีพีดอน
  4. บริการเครื่องดื่มตลอดการเดินทาง
  5. ค่าธรรมเนียมอุทยานคนไทย
  6. มัคคุเทศก์คอยให้ข้อมูลและบริการตลอดทริป
  7. ประกันอุบัติเหตุ
  8. ไกด์มีประสบการณ์

หมายเหตุ

  • ค่าธรรมเนียมอุทยานต่างชาติ 500 บาท
  • ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

Comments are closed.