รถรับ-ส่งผู้ใหญ่เด็ก
ไปท่าเรือเอง 2,399 1,999
รถรับ-ส่ง 2,599 2,199
09:00 รถรับจากโรงแรมที่พัก มุ่งหน้าสู่ท่าเรือ (กรณีจองรถรับส่งเพิ่ม)
10:30 ไกด์รอต้อนรับทุกท่านที่ ท่าเรือวิสิษฐ์พันวา จุดเช็คอิน ร้าน Moonstone Cafe พร้อมบริการเครื่องดื่ม และขนมต้อนรับทุกท่าน
11.00 ออกเดินทางจากท่าเรือมุ่งหน้าสู่เกาะพีพี ด้วยเรือ Speed Catamaran
12:00 เดินทางถึงเกาะไม้ไผ่ (Bamboo Island) ชมความงามของชายหาดที่ขาวเนียนละเอียดเล่นน้ำทะเลสีฟ้าครามหน้าชายหาด และพักผ่อนตามอัธยาศัยตามเนียมต้นสนบนเกาะ
13:00 ออกเดินทางจากเกาะไม้ไผ่ ไปยังเกาะพีพีดอน
13:15 เดินทางถึงเกาพีพีดอน รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์ ณ ร้านอาหารชาวเกาะ และพักผ่อนตามอัธยาศัย เดินเล่นถ่ายรูปบนชายหาด
14:15 ออกเดินทางจากเกาะพีพีดอน ไปยังบริเวณ ปิเละลากูน (Pileh Lagoon) นั่งเรือหางยาวเข้าชมความงามด้านใน พร้อมเก็บภาพสวยๆบนเรือหางยาว
15:15 จุดดำน้ำติ้นบริเวณ ถ้ำไวกิ้ง (Viking Cave) ชมความอุมสมบูรณ์ของปะการัง และพันธุ์ปลานานาชนิดพร้อมเล่นกิจกรรมเเพดเดิลบอร์ด และเรือคายัคแก้ว และพักผ่อนบนเรือตามอัธยาศัย
16:15 ชมความสวยงามของ อ่าวมาหยา สัมผัสหาดทรายสีขาวสะอาด มีทิวทัศน์สวยงามเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว
17:00 เดินทางออกจากเกาะพีพี และเดินทางมุ่งหน้าสู่เกาะไม้ท่อน
18:00 เดินทางถึงบริเวณ เกาะไม้ท่อน ชมวิวทิวทัศน์บรรยากาศพระอาทิตย์ตกกลางทะเลสุดโรเเมนติกพร้อมบริการบาร์บีคิวไก่ และผลไม้ (ตามฤดูกาล)
18:30 บอกลาเกาะไม้ท่อน เดินทางกลับถึง ท่าเรือวิสิษฐ์พันวา โดยสวัสดิภาพ
หมายเหตุ โปรแกรมทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ

ราคารวม

 1. ฟรีแพดเดิลบอร์ด , แคนูแก้ว , เรือหางยาวเข้าปิเละลากูน
 2. อุปกรณ์ดำน้ำตื้น (หน้ากาก ท่อหายใจ) และ ชูชีพ
 3. อาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์ บนเกาะพีพีดอน
 4. บริการเครื่องดื่มตลอดการเดินทาง
 5. ค่าธรรมเนียมอุทยานฯ สำหรับคนไทย
 6. มัคคุเทศก์คอยให้ข้อมูลและบริการตลอดทริป
 7. ประกันอุบัติเหตุนักท่องเที่ยว

หมายเหตุ

 • ราคาชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ 4,200 / เด็ก 3,500 บาท
 • กรณีวันเดินทางลูกค้าไม่ถึง 15 ท่าน ขอสงวนสิทธิ์งดออกเรือ
 • ทัวร์ทะเลโปรแกรมต่างๆสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดย มิต้องแจ้งล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและระดับน้ำในแต่ละวัน
 • ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • อ่าวมาหยาปิด วันที่ 1 ส.ค. – 30 ก.ย. ของทุกปี

Comments are closed.