08:00 รับท่านจากโรงแรมที่พัก เดินทางสู่ท่าเรือหาดนพรัตน์ธารา
09:00 ออกเดินทางโดยเรือเร็ว มุ่งหน้าสู่ เกาะพีพี
10.00 เดินทางถึงเกาะพีพีเล ชม ถ้ำไวกิ้ง และ อ่าวปิเล๊ะ จอดเรือเล่นน้ำ
11.00 อ่าวมาหยา ลงชมหาดมาหยา สถานที่เคยใช้ถ่ายทำภาพยนตร์ เรื่อง "เดอะบีช" 
12.00 ดำน้ำ เล่นน้ำ ชมปะการัง พบความสวยงามของโลกใต้ทะเล
12:00 พักรับประทานอาหารกลางวันบน เกาะพีพีดอน
14:00 ออกเดินทางต่อมุ่งหน้าสู่ อ่าวรันตี หรือ หินกลาง  ดำน้ำตื่นกันแบบจุใจ
14:30 มุ่งหน้าสู่ เกาะไม้ไผ่ เป็นเกาะที่มีหาดทรายขาวที่สวยงาม พักผ่อน เล่นน้ำกันตามอัธยาศัย
15.00 เดินทางกลับถึงท่าเรือ ส่งท่านกลับโรงแรมที่พัก 
หมายเหตุ โปรแกรมทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ อ่าวมาหยาปิด 01 สค - 30 กย ของทุกปี

ราคารวม

  1. บริการรถรับ-ส่ง จากที่พักในเขตเมืองกระบี่ และอ่าวนาง
  2. ค่าเรือบริการ,ค่าอุปกรณ์ดำน้ำตื้น หน้ากาก ท่อหายใจ และ ชูชีพ
  3. อาหารกลางวัน บริการเครื่องดื่มตลอดการเดินทาง
  4. มัคคุเทศก์คอยให้ข้อมูลและบริการตลอดทริป
  5. ประกันอุบัติเหตุนักท่องเที่ยว

หมายเหตุ

ราคานี้ไม่รวม

  • ค่าธรรมเนียมอุทยานฯ สำหรับคนไทย 40 บาท
  • ค่าธรรมเนียมอุทยานต่างชาติ 400 บาท
  • ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

Comments are closed.