เส้นทางเรือครึ่งวัน 5 ชม.เต็มวัน 9 ชม.
1 : เกาะเป็ด หรือ เกาะลิง 20,000 -
2 : เกาะคราม 20,000 -
3 : เกาะเป็ด + เกาะคราม - 28,000
4 : เกาะล้าน + เกาะสาก - 29,000
5 : เกาะริ้น+ เกาะรางเกวียน - 30,000
6 : เกาะไผ่ - 35,000

ราคารวม

  1. เครื่องดื่ม น้ำดื่ม น้ำผลไม้
  2. ผลไม้ตามฤดูกาล
  3. หน้ากากดำน้ำ + เสื้อชูชีพ
  4. ประกันอุบัติเหตุ ตลอดการเดินทาง
  5. พิเศษฟรี สไลเดอร์ + เรือคายัค + บอร์ด

หมายเหตุ

  • ราคานี้ไม่รวมค่าเข้าท่าเรือ (เช็คกับฝ่ายขาย)
  • รถรับส่ง
  • อาหาร
  • ไกด์
  • ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

Comments are closed.