รถรับ - ส่งผู้ใหญ่เด็ก
รถรับ - ส่งฟรี ทุกโซนในภูเก็ต ยกเว้นสนามบิน 3,900 บาท 2,900 บาท
11.00 น. เดินทางถึงท่าเรืออ่าวฉลอง เสิร์ฟ welcome cocktail และผ้าเย็นบนเรือ
11.30 น. เรือออกจากท่าเรืออ่าวฉลอง เริ่มเสิร์ฟอาหาร
12.45 น. เดินทางถึงเกาะเฮ coral island ทำกิจกรรมทางน้ำ (มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม) หรือเลือกพักผ่อนตามอัธยาศัย
14.00 น. เดินทางออกจากเกาะเฮ มุ่งหน้าสู่เกาะราชา
15.15 น. เดินทางถึงเกาะราชา เพลิดเพลินกับกิจกรรมดำน้ำตื้น
16.30 น. เดินทางออกจากเกาะราชา กลับท่าเรืออ่าวฉลอง เริ่มปาร์ตี้โดย Live DJ จนถึงท่าเรืออ่าวฉลอง
18.30 น. เดินทางถึงท่าเรืออ่าวฉลอง ทุกท่านเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
หมายเหตุ โปรแกรมทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ

ราคารวม

 1. บริการรถรับส่งฟรี ทุกโซนในภูเก็ต ยกเว้นสนามบิน
 2. Welcome drink
 3. อาหาร 1 มื้อ บนเรือ , Free flow soft drink
 4. Live DJ
 5. บริการผ้าเช็ดตัวบนเรือ
 6. ไกด์มืออาชีพ คอยบริการทุกท่าน
 7. อุปกรณ์ดำน้ำเเละเสื้อชูชีพ
 8. ประกันอุบัติเหตุ

หมายเหตุ

 • ไม่อนุญาตให้นำอาหารเเละเครื่องดื่มทุกชนิดขึ้นไปบนเรือ
 • ทัวร์ทะเลโปรแกรมต่างๆสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดย มิต้องแจ้งล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและระดับน้ำในแต่ละวัน
 • ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

Comments are closed.