รถรับ-ส่งผู้ใหญ่เด็ก
บริการรถรับ-ส่งฟรี จากเขตตัวเมือง ป่าตอง กะตะ กะรน ฉลอง 850 650
07:00 รับจากที่พัก สู่ท่าเรือราไวย์ ภูเก็ต
08:30 ทำการเช็คอิน เจ้าหน้าที่อธิบายโปรแกรมก่อนออกเดินทาง
09.00 ออกเดินทางไปยัง เกาะเฮ The Coral Beach Club
09:15 เดินทางถึงจุดดำน้ำ บริเวณเกาะเฮ ดำน้ำตื้น ดูความสวยงามของปลาและปะการัง
10:00 เดินทางถึงเกาะเฮ The Coral Beach Club พักผ่อนบนหาดทรายขาว พร้อมพักผ่อนตามอัธยาศัย นั่งพักผ่อนเก้าอี้ริมชายหาด เล่นน้ำ ดำน้ำจากหน้าหาด มีอุปกรณ์ (หน้ากาก เสื้อชูชีพ ท่อหายใจ) คอยบริการแก่ทุกท่าน
12:00 รับประทานอาหารกลางวัน บนเกาะเฮ
13:00 สนุกสนานกับกิจกรรม Water Sport แพดเดิ้ลบอร์ด , เรือแคนูใส ฟรี!! (สามารถเลือกได้ 1 กิจกรรม)
13:45 ออกเดินทางจากเกาะเฮ กลับสู่ท่าเรืออ่าว
14.00 เดินทางถึงท่าเรือ และเดินทางกลับ
หมายเหตุ โปรแกรมทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ

ราคารวม

  1. ค่าเรือบริการ,ค่าอุปกรณ์ดำน้ำตื้น และ ชูชีพ
  2. บริการอาหารเที่ยง
  3. บริการเครื่องดื่มตลอดการเดินทาง
  4. มัคคุเทศก์คอยให้ข้อมูลและบริการตลอดทริป
  5. ประกันอุบัติเหตุ

หมายเหตุ

  • ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

Comments are closed.