รถรับ - ส่งผู้ใหญ่เด็ก
บริการรถรับ - ส่งฟรี จากเขตตัวเมือง ป่าตอง กะตะ กะรน 1,300 1,100
08:30 รถตู้เริ่มทยอยรับท่านตามโรงแรม ( เวลารับขึ้นอยู่กับโรงแรมของท่าน )
10:00 พร้อมกันที่ ท่าเรือเจียรวานิชภูเก็ต เช็คอินรับประทานอาหารว่าง ฟังบรรยายจากไกด์
10.30 ออกเดินทางจากท่าเรือโดยเรือเร็ว (speedboat )
11:30 นำท่านดำน้ำ ดูปะการังที่สวยงามของอ่าวมาหยา อ่าวโล๊ะซามะ ต่อด้วย ปิเล๊ะลากูน สนุกกับกิจกรรมพายเรือแคนูใส พายแพดเดิ้ลบอร์ด ท่านสามารถเช่าเรือหางยาวเพิ่มที่ปิเล๊ะลากูน ( ไม่รวมในโปรแกรม ) ล่องชมรอบๆเกาะ 40 นาที
13:00 รับประทานอาหารกลางวันแบบบุเฟ่ต์บนเกาะพีพีดอน พักผ่อนตามอัธยาศัยบนหาดทรายขาว
16:00 เยี่ยมชมหาดลิง ถ่ายรูปจากบนเรือเก็บภาพความประทับใจ
16:45 เดินทางถึงเกาะไข่ เล่นน้ำ พักผ่อนตามอัธยาศัยบนหาดทรายขาว และเล่นกับน้องแมวสุดน่ารัก
17:30 เดินทางถึงท่าเรือกลับสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย กับไกด์
หมายเหตุ โปรแกรมทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ อ่าวมาหยาปิด 01 สค - 30 กย ของทุกปี

ราคารวม

  1. ค่าเรือบริการ ค่าอุปกรณ์ดำน้ำตื้น และ ชูชีพ
  2. อาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์บนเกาะพีพีดอน
  3. บริการเครื่องดื่มตลอดการเดินทาง
  4. ค่าธรรมเนียมอุทยานคนไทย
  5. มัคคุเทศก์คอยให้ข้อมูลและบริการตลอดทริป
  6. ประกันอุบัติเหตุ

หมายเหตุ

  • ราคานี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมต่างชาติท่านละ 500 บาท
  • ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

Comments are closed.