ตั๋วชมโชว์ Carnival Magicผู้ใหญ่เด็ก
โชว์อย่างเดียว 2,400 2,400
โชว์ + ดินเนอร์ 2,600 2,600
อัพเกรด Royal Seat 400 400
รถรับ - ส่ง 400 400
17.00 น. รถรับทุกท่านจากที่พัก มุ่งหน้าสู่คาร์นิวัลเมจิก (กรณีจองโชว์พร้อมรถรับส่ง)
17.30 น. เปิดให้บริการ ชมบรรยากาศธีมปาร์คขนาดใหญ่ "มหัศจรรย์อาณาจักรเมืองไฟ" ที่เดียวในประเทศไทย แสดงวอเชอร์ และเริ่มออกตั๋วตัวจริงที่คาร์นิวัลเมจิก
18.00 - 19.00 น. รับประทานอาหารบุฟเฟต์นานาชาติ ณ ภัตตาคารเบิร์ดออฟพาราไดซ์หรือร้านอาหารต่าง ๆ บนถนนชอปปิง (กรณีจองอาหาร)
19.00 น. เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้าและกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย บนถนนชอปปิ้ง
20.30 น. เข้าสู่ริเวอร์พาเลสพาเรเดียม
21.00 น. ชมการแสดง "ริเวอร์คาร์นิวัล" ในโรงละครริเวอร์พาเลส อาณาจักรเมืองไฟ "คิงดอมออฟไลต์ส" จะเปิดให้บริการหลังจากการแสดงพาเหรดจบลงเท่านั้น (หรือในเวลาที่มีการประกาศล่วงหน้า)
21.50 น. หลังการแสดงจบลง เดินชมอาณาจักรเมืองไฟ จากนั้นทุกท่านเดินทางกลับพร้อมความประทับใจ
หมายเหตุ โปรแกรมทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ

Comments are closed.